Komunálny investičný fond VÝCHOD, a.s. v likvidácii